696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE BİNGÖL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUDA BULUNAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURULARINA AİT KESİNLEŞEN SONUÇLARIİLAN
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE BİNGÖL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUDA BULUNAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURULARINA AİT KESİNLEŞEN SONUÇLARI
24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan sürekli işçi kadrolarına geçiş başvurularından Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen/edilmeyen kişilere ait kesinleşen liste aşağıda yer almaktadır.
İlan olunur. 14/02/2018
 
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Sonucu
1 20743519720 Gülseren KULUMAN Kabul
 
 
 
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt: 14.2.2018
Güncelleme:14.2.2018
Paylaş


WS05