696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE BİNGÖL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUDA BULUNAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN KESİNLEŞEN SINAV SONUÇLARIİLAN

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE BİNGÖL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUDA BULUNAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN KESİNLEŞEN SINAV SONUÇLARI

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan sürekli işçi kadrolarına geçiş başvurularından Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve 16/03/2018 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınava katılım sağlayan kişilerin Sınav Kurulunca yapılan değerlendirmesi ve itiraz süreci tamamlandıktan sonra bu kişi/kişilere ait kesinleşen sınav sonuçlarını gösterir liste aşağıda yer almaktadır.

İlan olunur. 22/03/2018

 

Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı

Soyadı

Sınav Sonucu

1

20*******20

Gülseren

KULUMAN

BAŞARILI

 

 

 

BİNGÖL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kayıt: 22.3.2018
Güncelleme:23.3.2018
Paylaş


WS05